BOLIVIË 72 - El Amanecer

Referentie persoon in KL-VE: Eliane van den Hove

Referentie persoon in Belgïe: Guy en Chantal de Callataÿ

Persoon ter plaatse: Vincent Danhier en Mildre Solano Duran

El Amanacer, wat betekent de “ochtendstond” is een vzw opgericht in 1984. Zij financiert het centrum Morros Blancos dat instaat voor hulp aan kinderen, jongelingen en hun familie uit de extreem arme wijken van de stad Tarija in het zuiden van Bolivië. Zij werkt nauw samen met de lokale NGO Edyfu (Education y Futuro) die op sociaal domein actief is. Het project scholing legt zich speciaal toe op kinderen uit de sloppenwijken en die werk hebben. Ze probeert hen ertoe te bewegen hun studies voort te zetten en te beëindigen door middel van aangepaste scholing en naschoolse aangepaste activiteiten.

Meer info: www.elamanecer.be

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be