EL SALVADOR 7 - Sasel

Referentie persoon in KL-VE: Elisabeth de Cartier

Referentie persoon in Belgïe: Maria Van Heukelom en Helena Oomes

Persoon ter plaatse : William Aragon

Een volledig project voor de gemeenschap El Zaite. De klemtoon ligt op onderwijs voor 250 jongeren en minder jongeren. Andere deelprojecten zijn uit het scholingsproject voortgekomen. Sport, gevarieerde voeding, scoutisme, physieke en psychologische hulp, culturele en religieuse activiteiten, tuinieren, horeca. In twee woorden samengevat: waardig leren samenleven voor alle bewoners van El Zaite. Dat gebeurt door de mensen samen te brengen rond de school, door een project waarbij extreem arme kinderen opleiding krijgen, dit op vraag van de bewoners van de gemeenschap. Er wordt belang gehecht aan ieders werk en op wederzijdse hulp. De hoop erin houden dat die jongeren op langere termijn hun gemeenschap doen evolueren.

Meer info:  www.sasel.be

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be