BOLIVIË 66 - San Marcos

Referentie persoon in KL-VE: Nicole André

Referentie persoon in Belgïe: Nicole André en Sabine Ranscelot

Persoon ter plaatse: Robert Crespin en Guiller Cabrera Sotez

Dit project is gestart in 2008 en San Marcos is het 8ste opgerichte internaat. Het is bestemd voor kinderen uit landbouwfamilies uit een zeer arme en afgelegen streek. Zonder dit internaat zouden vele kinderen geen scholing krijgen. Het objectief is de kinderen een opleiding te geven over zowel de bescherming en het gebruik van de natuurlijks rijkdommen, over agro-ecologische landbouwprincipes, over de socio-culturele tradities en ze op die manier er toe te brengen de kwaliteit van het leven in de landelijke gemeenschappen te verhogen.

Meer info: www.kanchay.org.bo

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be