NEPAL 54 - Child Protection Center and Services  CPCS

Referentie persoon in KL-VE: Fabienne Godin

Referentie persoon in Belgïe: Jean-Christophe Ryckmans

Persoon ter plaatse: Jean-Christophe Ryckmans, Inge Bracke en Anna Vermeulen

CPCS is een centrum opgericht in Katmandou door JC Ryckmans in 2002 en werkt voor straatkinderen via een “Centrum ter beperking van de risico ‘s”  en een “Centrum voor rehabilitatie”. In de valei van Katmandou zijn er 13 centra CLASS actief (Local Action Support and Services) en nog eens 20 in andere districten. 2000 kinderen ontvangen dagelijks steun op het vlak van, onder meer, scholing en preventie en medische en juridische hulp.

Meer info: www.cpcs-int.org

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be