RDC 71 - Kolwézi - AEPEPAD

Referentie persoon in KL-VE: Jo de Limbourg

Referentie persoon in Belgïe: Jo de Limbourg

Persoon ter plaatse: Jean Ilunga Yasomwe

De voornaamste activiteit van de vereniging is de school “les Petits Anges”.De politieke crisis maakt dat het jaar 2017-2018 zeer moeilijk was. De ouders die hun werk verloren konden hun kinderen niet meer in de school inschrijven. Met 420 leerlingen zijn de inkomsten van de school beperkt. Het beheer van de financies gebeurt zeer strikt. Met 49 bedienden is de loonkost zeer hoog ; er is overal tekort aan ervaren leraars, wij trachten de onze dus te bewaren. Het weeshuis is gebouwd en begint kinderen op te nemen.

Meer info:

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be