HAÏTI 53 - Ti Gout Dlo

Referentie persoon in KL-VE: Dominique de Broqueville en Véronique Pety de Thozée

Referentie persoon in Belgïe: Dominique, Véronique en Myriam Kuborn

Persoon ter plaatse: Danielle Cellicourt

Ti Gout Dio is een weeshuis opgericht na de aardbeving van 2010. Het weeshuis is gebouwd en afgewerkt maar het leven blijft zeer moeilijk in een land vol armoede en zonder rijkdom. Toch worden de kinderen volledig opgevangen.

Meer info: www.tigoutdlo.be

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be