MAROKKO 83 - Dar Talib en Taliba Maghraoua

Referentie persoon in KL-VE: Frédéric Struyf

Referentie persoon in Belgïe: Rachid Samour

Persoon ter plaatse: Farid Aayouni en Edil El Houcine

De familie die in het internaat worden opgenomen kunnen de studies niet betalen en wonen 100 km ver in een landelijk gebied. Het internaat laat hen logeren in de nabijheid van het college. Het aantal kinderen die niet naar school gaan wordt hierdoor verminderd. De infrastructuur van het internaat is ouderwets en er is een nijpend tekort aan lokalen en uitrusting. De vzw Help werd opgericht in Brussel in 2017. Zij steunt deze kinderen en hun families om te voorkomen dat er te veel schoolverlaters zijn.

Meer info: www.facebook.com/asbl.2.R/

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be