MAROKKO 83 - Dar Talib en Taliba Maghraoua

Referentie persoon in KL-VE: Frédéric Struyf

Referentie persoon in Belgïe: Rachid Samour

Persoon ter plaatse: Farid Aayouni en Edil El Houcine

De familie die in het internaat worden opgenomen kunnen de studies niet betalen en wonen 100 km ver in een landelijk gebied. Het internaat laat hen logeren in de nabijheid van het college. Het aantal kinderen die niet naar school gaan wordt hierdoor verminderd. De infrastructuur van het internaat is ouderwets en er is een nijpend tekort aan lokalen en uitrusting. De vzw Help werd opgericht in Brussel in 2017. Zij steunt deze kinderen en hun families om te voorkomen dat er te veel schoolverlaters zijn.

Meer info: www.facebook.com/asbl.2.R/

83Maroccuisine.jpg