RDC 82 - Nduye

Referentie persoon in KL-VE: Kathleen Maertens

Referentie persoon in Belgïe: Danielle Geertsen

Persoon ter plaatse: Vader Silvano Ruaro

Een vroegere verlaten katholieke missiepost wordt gerenoveerd om er een school van te maken voor Pygmeekinderen van 6 tot 12 jaar in het dorp Nduye en tegelijkertiid een internaat voor Pygmeejongens die in het woud  van Ituri leven ten noorden van het gebied van de Grote Meren. Deze bevolkingsgroep is aan zijn lot overgelaten en als de kinderen die 80 à 100 km van de school wonen geen opvang krijgen kunnen ze niet naar school komen.

Meer info: http://missionecongo.blogspot.com/

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be