INDIE 25 - Home St Joseph te Konduru

Referentie persoon in KL-VE: Joëlle Gevers

Referentie persoon in Belgïe: Pascaline Oury

 

Persoon ter plaatse: Père Solomon Raju Medepalli

Logistieke steun aan een Indische pater die in 1982 een home heeft gesticht in de provincie L’Andrah Pradeh waar 280 arme en weeskinderen te gast zijn. Er is een lagere en een middelbare school tot en met het 4de jaar (10 klassen).Nadien kunnen de kinderen hun middelbare studies voortzetten in de stad en ook de technische richting kiezen in een college of universiteit. De meeste van hen verlaten de home met een diploma op zak en vinden een job in de maatschappij. 

Meer info:

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be