ZAMBIA 1 - Abantu Zambia

Referentie persoon in KL-VE: Mireille Zucco

Referentie persoon in Belgïe: Sybille du Parc

Persoon ter plaatse: Sybille du Parc en Hellen Makwangula

De vzw Abantu Zambia (abantu betekent “mensen” in het zambiaans), is sinds 22 jaar aktief op vele domeinen: opleiding, landbouw, gezondheidszorg, opvang van weeskinderen, financiering van projecten van de lokale bevolking in het district Chibombo ( de hoofdzetel is in Wardy Darm in het westen van Zambia). 2 doelen: de blijvende en zelfstandige ontwikkeling van de lokale bevolking en het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden. Deze projecten gebeuren op initiatief van de lokale bevolking die een comité heeft samengesteld “Tuchafwane”.

Meer info: www.abantuzambia.org

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be