RDC 3 - Uvira ERC Espoir Revivre au Congo

Referentie persoon in KL-VE: Danielle Leroux

Referentie persoon in Belgïe: Paul Geradin

Persoon ter plaatse: Derrick Akiba en Dr Nicolas Mihuhi

Met de steun van haar zustervereniging Matumaini Kuishi Congo (MKC), steunt ERC een aantal projecten die te maken hebben met financiering en scholing. Een specifieke actie is bvb het financieren van het schoolgeld voor 365 weeskinderen, talrijk als gevolg van de oorlogen. Ook steun wordt er verleend aan een school van een pygmeëngemeenschap.

Meer info: www.espereco.be/

ONS MISSIE >

Wij geloven dat toegang tot opleiding en scholing op lange termijn de levensomstandigheden van
kinderen en hun ouders kan verbeteren. Wij denken dat het nodig is in eerste instantie om zorg te dragen voor de minst bedeelden: kinderen met een beperking, of ziek, gevangen, verlaten, eenzaam of wees.

CONTACT >

Sociale zetel

rue Maflot 42 - B-4120 Neupré

E: asbl.klve@gmail.com

N.N.: 419.305.363

© 2019 by kinderleven-viedenfant.be